Ändamål

Stiftelsen är ideell och dess ändamål är

  • Att samla in pengar för att främja utsatta barn i länder drabbade av fattigdom, krig och konflikter för att förbättra barnens förutsättningar till ett drägligt liv;
  • Att sprida information och skapa opinion om barn som drabbats av fattigdom, krig och konflikter.

 

Projekt 2018-2020

Ioca Arma Nostra insamlingsstiftelse bildades genom ett upprop den 16 februari 2018. Stiftelsen kommer att lämna bidrag och ge stöd till projekt som syftar till att förbättra tillvaron för utsatta barn i olika delar av världen. Från 2018 till 2020 kommer insamlade medel att främja projekt i Ukraina för att hjälpa barn som drabbats av kriget i östra Ukraina, Donetsk och Lugansk, och på Krim. Stiftelsen kommer löpande publicera information om de projekt som stiftelsen valt att främja.