Ändamål

Stiftelsen är ideell och dess ändamål är

  • Att samla in pengar för att främja utsatta barn i länder drabbade av fattigdom, krig och konflikter för att förbättra barnens förutsättningar till ett drägligt liv;
  • Att sprida information och skapa opinion om barn som drabbats av fattigdom, krig och konflikter.

 

Projekt 2018 och 2019

Ioca Arma Nostra insamlingsstiftelse bildades genom ett upprop den 16 februari 2018. Stiftelsen kommer att lämna bidrag och ge stöd till projekt som syftar till att förbättra tillvaron för utsatta barn i olika delar av världen. Under 2018 och 2019 kommer insamlade medel att främja projekt i Ukraina för att hjälpa barn som drabbats av kriget i östra Ukraina, Donetsk och Lugansk, och på Krim. Stiftelsen kommer löpande publicera information om de projekt stiftelsen valt att främja.